Останні

Більше новин

Популярні

Більше новин

Коментують

Більше новин
Пом'якшення регулювання та зміни в монетарній політиці: рада НБУ оприлюднила рекомендації

Пом'якшення регулювання та зміни в монетарній політиці: рада НБУ оприлюднила рекомендації

Там визнали, що жорсткість грошово-кредитної політики 2018-2020 рр. призвела до деформації економічних стимулів банків та скорочення рівня кредитування економіки.

30 червня цього року відбулося засідання ради Нацбанку, на якому після розгляду питань щодо заходів монетарного і регулятивного характеру були схвалені рекомендації для Кабінету міністрів України та правління НБУ.

Про це написав очільник ради Богдан Данилишин у фейсбуці.

Рада визнала, що жорсткість грошово-кредитної політики 2018-2020 рр. призвела до суттєвої деформації економічних стимулів діяльності банків та скорочення рівня кредитування економіки. Окрім цього, вона визнала, що рішення Національного банку в I півріччі 2020 року у частині використання монетарних інструментів та застосування нормативів банківського регулювання мали реагувальний характер, направлений на мінімізацію негативних наслідків "коронакризи". 

Рада надала такі рекомендації правлінню щодо:

1. Підвищення ефективності монетарної політики:

 • Під час підготовки пропозицій до проєкту Основних засад грошово-кредитної політики на 2021 рік та середньострокову перспективу сприяти усуненню дисбалансу цілей монетарної політики та підвищенню значимості цілі підтримки стійких темпів економічного зростання.
 • Розглянути можливість внесення змін до модельного інструментарію, що використовується в НБУ, аби підвищити значущості цілі щодо економічного зростання, зокрема в частині модифікації параметрів "рівняння монетарної політики" для збалансування ефектів впливу величини облікової ставки Національного банку на зростання ВВП та інфляцію.
 • Враховуючи швидкоплинність зміни економічної ситуації в країні, оперативно провести дослідження впливу кризи, зумовленої поширенням епідемії COVID-19, та карантинних обмежень на обрахунок рівноважного рівня потенційного ВВП та його темпи зростання у пост-пандемічний період та інформувати Раду НБУ про результат дослідження.
 • Здійснити аналіз впливу зміни підходу до визначення коридору процентних ставок за активними та пасивними операціями Національного банку (на "облікова ставка +/- 1%") на грошово-кредитний ринок.
 • Провести експрес-аналіз та доповісти Раді НБУ щодо впливу можливого подальшого зниження облікової ставки та запровадження окремих заходів та інструментів політики НБУ на фінансову стабільність та баланси комерційних банків.
 • Провести та надати Раді НБУ факторну оцінку впливу на зниження ВВП та обсягів виробництва за період з середини 2019 року, що включає вплив монетарної політики на економічне зростання через різні канали (попит, платіжний баланс, кредитна активність тощо).

2. Розширення можливостей залучення коштів до держбюджету через механізми державних облігацій та банківських кредитів:

 • Розглянути можливість внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку з питань валютного регулювання щодо уможливлення купівлі облігацій зовнішньої позики (ОЗДП) українськими банками.
 • З метою забезпечення неперервності кредитування державного сектору розглянути можливість тимчасового незастосування при оцінці кредитного ризику за кредитами, наданими органам державної влади та органам місцевого самоврядування, показників виконання (невиконання) дохідної частини відповідних бюджетів впродовж попереднього та поточного звітних років, а також до кінця 2021 року, за умови своєчасного виконання ними зобов'язань відповідно до умов кредитних договорів.

3. Пом’якшення банківського регулювання з метою розширення кредитування:

 •  З метою забезпечення виконання цілей Державної програми «Доступні кредити 5-7-9» та державної програми іпотечного кредитування розробити додаткові заходи щодо активізації кредитування малого та середнього бізнесу та іпотечного кредитування, у тому числі шляхом зміни порядку розрахунку кредитного ризику щодо кредитів, виданих в рамках державних програм.
 • Розглянути можливість розширення визначення інвестиційного проекту згідно підпункту 20 пункту 5 постанови Національного банку № 351 від 30.06.2016, зокрема, шляхом доповнення переліку цільового призначення довгострокового кредиту інвестиціями в будівництво, розширення діяльності або створення нових бізнес-напрямків.
 • Започаткувати розрахунок показника кредитів, що непрацюють, за кредитами, виданими від 1 січня 2018 року, у розрізі груп підприємств та видів діяльності. Запровадити розміщення цих даних у відкритому доступі на сторінці Офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та здійснювати їх регулярний аналіз в рамках Звіту про фінансову стабільність.
 • З метою зниження навантаження на капітал банків при кредитуванні малих та середніх підприємств в рамках державних програм уможливити врахування гарантії Фонду розвитку підприємництва програм при оцінці ризиків за активними операціями банків як гарантії Кабінету Міністрів України.

Крім того, Рада рекомендувала правлінню НБУ та уряду:

 • Забезпечити реалізацію механізму ефективної координації політики НБУ з Кабміном та іншими органами влади, зокрема, в рамках виконання Меморандуму про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.
 • Спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку розробити план заходів з розвитку інституту номінального утримувача з метою спрощення процедури іноземного інвестування в Україні та підвищення попиту на облігації внутрішніх державних позик з боку іноземних інвесторів.
 • З метою розвитку вторинного ринку державних цінних паперів та зниження вартості державних запозичень та згладжування коливань дохідності на первинному та вторинному ринку вжити заходів щодо посилення ролі інституту первинних дилерів на ринку облігацій внутрішніх державних позик України та посилення ролі інституту маркет-мейкерів на вторинному ринку ОВДП.
 • З метою розширення ресурсної бази банків та активізації кредитування вжити заходи щодо законодавчого та нормативно-правового урегулювання та стимулювання розвитку сек’юритизації активів банків.

Рада Національного банку розглянула діяльність Правління щодо окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та...

Опубліковано Богданом Данилишиним Середа, 1 липня 2020 р.

Нагадаємо, правління Національного банку вирішило знизити облікову ставку до 6% від 12 червня 2020 року. Це найнижчий рівень в історії України. 

Відео Коли почне зростати економіка України

Національна економіка почне зростати вже в другому півріччі 2020 року.  У цьому переконаний прем’єр-міністр України. Детальніше про це, а також про виплати допомоги з безробіття і заборону Верховної Ради стягувати пеню за кредитами дивіться в економічному огляді.   

Коли почне зростати економіка України

Залиште свій коментар

Вибір редакції