Договір-оферта. Публічна оферта про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб — фізичним і юридичним особам — відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://tsn.ua (далі — «Сайт»), які далі іменуються як «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІДЖИТАЛС СОЛЮШНС», ідентифікаційний код: 45334297, далі іменується «Товариство», в особі Директора Черненко Марини Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, укласти договір безповоротної добровільної фінансової допомоги (далі — Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення:

Акцепт — повне і безумовне прийняття публічної оферти на укладення Договору шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Товариства.

Безповоротна добровільна фінансова допомога (Пожертва) — грошовий переказ, здійснений Благодійником на рахунок Товариства з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», що здійснюється відповідно до умов цього Договору та визначений ст.729 ЦК України.

2. Предмет Договору:

Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Товариства грошових коштів з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні».

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору Пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Товариство погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про Акцепт Договору.

Договір розміщено на сайті https://tsn.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін

Товариство має право:

  • отримувати Пожертву і використовувати її для досягнення мети, визначеної умовами даного Договору.
  • за проханням Благодійника надавати інформацію про отриману Пожертву та її використання.

Благодійник має право:

  • перерахувати Пожертву на рахунок Товариства у спосіб зазначений Договором;
  • запросити інформацію щодо використання Пожертви.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір Пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір Пожертви триває до моменту припинення або скасування воєнного стану на території України відповідним указом Президента України.

6. Витрати

Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням Пожертви, несе Благодійник.

7. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

Цей Договір може бути змінений Товариством в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Товариством застосовується чинне законодавство України.