Известна причина аварии на субмарине

Известна причина аварии на субмарине