ВР: 100 гривен - за минуту работы

ВР: 100 гривен - за минуту работы