Переписування підручників й чужих статтей. Науковець звинуватила Яценюка у плагіаті дисертації

Вона стверджує, що колишній очільник Кабміну приписав собі цілі статті й наукові висновки інших людей.

Частина дисертації екс-прем'єра Арсенія Яценюка є плагіатом. Про це пише доктор філософських наук і завідувач кафедри культурології Пархоменко Тетяна у своїй колонці на "Українській правді".

Свою наукову роботу "Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні" на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю фінанси, грошовий обіг і кредит він захистив 3 червня 2004 року в Українській академії банківської справи міста Суми.

"Ознайомлення з повним текстом дисертації екс-прем'єра Яценюка дозволяє стверджувати: 70 сторінок (з яких 39 повністю або за виключенням одного-двох речень) її основної частини (с.4 -165) – містять тексти без посилань на їх справжніх авторів", - зауважує Пархоменко, додаючи, що вона не рахувала сім сторінок буквального перекладу з англійського оригіналу, наведеного з порушенням правил цитування: відсутність лапок при буквальному відтворенні тексту  із поодинокими посиланнями, у т.ч. фейковими.

Вона також виявила, що значну частину "текстів інших авторів без відповідного посилання" в дисертації екс-прем'єра становлять запозичення із навчального посібника "Банківське право. Українське та європейське" і підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" за редакцією в т.ч. А.М. Мороза, який був першим опонентом на захисті Яценюка.

Тексти з навчального посібника "Банківське право. Українське та європейське" без посилань на авторів розмістились на 18 сторінках дисертації, 14 з яких складаються з них повністю або за винятком одного речення, і, зокрема, становлять дві третини одного з підрозділів, пише науковець.

Також у дисертації Яценюка було використано фрагменти монографії М.Д. Алексеєнка "Капітал банку: питання теорії і практики" (К.:КНЕУ,2002) без посилань на неї.

Пархоменко вказує, що у Висновках дисертації Яценюка копіювання підпадає під другу кваліфікаційну ознаку академічного плагіату: оприлюднення "(частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження".

Також Яценюк, стверджує Пархоменко, плагіатив і з наукових статей, одна з яких практично повністю увійшла до його монографії разом із графіками й таблицями, перетворившись на майже увесь підрозділ: це матеріал О. Шлапака, В. Пушкарьова, Г. Карчевої "Фінансовий стан, тенденції та проблеми функціювання і розвитку банків у 2020 році".

Тексти "без посилань на авторів" наповнюють не лише дисертацію і автореферат екс-прем'єра, виявила науковець.

Нагадаємо, фахівці Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України дійшли висновку, що не менше третини тексту докторської дисертації Катерини Кириленко за спеціальністю "теорія і методика професійної освіти" скопійовано з робіт інших авторів без посилання на джерела

Залиште свій коментар