Комуністичний режим всіляко приховував свідчення про страшний голод у 1932-1933 роках. Повністю стерти цей злочин із народної пам'яті не вдалося. Спогади боялись передавати, щоб не наразити себе і своїх рідних на репресії. Проте ті, хто проніс їх у своїй пам'яті через довгі роки страху, розповідають про це сьогодні.

Письмових згадок залишилось ще менше. Але Нестор Білоус із Харківщини зумів записати хроніку Голодомору. Він став свідком стрімких змін у світі, роблячи короткі замітки у зошиті. Вони ставали вагомішими за змістом, коли в СРСР розпочали послідовну політику зі знищення тих, хто власною працею чесно заробляв собі на життя.

Білоус сьогодні б вважався доволі успішним господарником, але тоді він став ворогом для держави. Влада забрала все. Він бачив знищення цілих родин, репресії, смерті. Проте на прикладі свого «розкуркулення» показав, як був спровокований голод в Україні у 1932-1933 роках.

Із колись успішного господаря Білоус фактично перетворився на жебрака, якого змусили піти із власної землі на найману роботу. Він та його рідні недоїдали. Людей, із якими він жив поруч і які не могли вже вижити на селі, прямували до великих міст, де на них чекала смерть просто на вулиці.

Нестор Білоус вижив під час Голодомору, але був засуджений 1937 року як небезпечний елемент для радянської влади на шість років ув'язнення у виправно-трудових таборах. 1949 року йому присудили довічне поселення у місті Ігарка Красноярського краю.

Він повернувся до України після реабілітації, а 1972 року помер у рідному селі Леб'яже, залишивши безцінний доказ злочинної політики радянського режиму, яка штучно спровокувала загибель мільйонів українців від голоду у 1932-1933 роках.

ТСН.ua публікує частину спогадів Нестора Білоуса мовою оригіналу та зі збереженням написання.

Підкреслення у тексті робили співробітники КДБ СРСР, які готували обвинувачення на основі записів.
Комуністичний режим всіляко приховував свідчення про страшний голод у 1932-1933 роках. Повністю стерти цей злочин із народної пам'яті не вдалося. Спогади боялись передавати, щоб не наразити себе і своїх рідних на репресії. Проте ті, хто проніс їх у своїй пам'яті через довгі роки страху, розповідають про це сьогодні.

Письмових згадок залишилось ще менше. Але Нестор Білоус із Харківщини зумів записати хроніку Голодомору. Він став свідком стрімких змін у світі, роблячи короткі замітки у зошиті. Вони ставали вагомішими за змістом, коли в СРСР розпочали послідовну політику зі знищення тих, хто власною працею чесно заробляв собі на життя.

Білоус сьогодні б вважався доволі успішним господарником, але тоді він став ворогом для держави. Влада забрала все. Він бачив знищення цілих родин, репресії, смерті. Проте на прикладі свого «розкуркулення» показав, як був спровокований голод в Україні у 1932-1933 роках.

Із колись успішного господаря Білоус фактично перетворився на жебрака, якого змусили піти із власної землі на найману роботу. Він та його рідні недоїдали. Людей, із якими він жив поруч і які не могли вже вижити на селі, прямували до великих міст, де на них чекала смерть просто на вулиці.

Нестор Білоус вижив під час Голодомору, але був засуджений 1937 року як небезпечний елемент для радянської влади на шість років ув'язнення у виправно-трудових таборах. 1949 року йому присудили довічне поселення у місті Ігарка Красноярського краю.

Він повернувся до України після реабілітації, а 1972 року помер у рідному селі Леб'яже, залишивши безцінний доказ злочинної політики радянського режиму, яка штучно спровокувала загибель мільйонів українців від голоду у 1932-1933 роках.

ТСН.ua публікує частину спогадів Нестора Білоуса мовою оригіналу та зі збереженням написання.

Підкреслення у тексті робили співробітники КДБ СРСР, які готували обвинувачення на основі записів.
19
7 октября
17
В октябре побеждает большевизм по всей России. Солдаты бросают фронт. Украина отделяется от России. В Киеве правит Украинская Центральная Рада в Петрограде правит Ленин и Троцкий.
18
май

В Киеве Укр. Центр. Раду разгоняют и хлеборобы ставлют гетмана Скоропадскаго. Германцы приходют в Лебяжье.
НОЯБРЬ
Наши союзники побеждают Германию и ея союзников. В Болгарии революция и Болгария просит миру. Турция тоже просит миру. В Австрии революция, император Карло отрекся от престола. Австрия просит миру. В Германии революция. Имп. Вильгельм отрекся от престола. Германия просит миру. В нас на Украине переворот. Петлюра берет власть в свои руки на Украине. В Печенеге берут власть большевики, от нас убегает управляющий и все служащие.
ДЕКАБРЬ
К нам в Лебяжье приежают из Печенеги большевики и у нас власть переходит совету. Печенежские большевики арестов. упр. Русанова и Шаболтаса и увозют в Печенегу в штаб.
14 ДЕКАБРЯ
Лебяжье заним. Петлюровские войска до 12 часов дня а потом уходют на ст. Граково.
19 ДЕКАБРЯ
Большевики занимают город Чугуев.
15 НОЯБРЯ
Моболизация лошадей взято из Лебяжьего взято 8 штук. Ликвидация Петлюры закончена. Взято в плен 12000 3 бронепоезда 300 пулеметов 37 орудий остатки разоружены поляками. Захвачен в Керчи броневой дивизион с прислугой в составе 15 бронемашин 14 грузов. автомобилей 14 мотоциклеты захвачены арт. склады много орудий и пулемет. и более 9000 строев. казач. лошадей.
20
29
22 МАЯ
Были перевыборы Кооп.[еративного] Т[оварищест]ва и меня не выбрал актив потому что считают как злостный элемент ведущий борьбу против классовой линии.
1 ИЮНЯ
Началась хлебозаготовка в порядке разверстки на 150 дворов более зажиточных наложено 6500 пуд. Если хлеба не оказывалось, то брали скот и сало и все что попадало под руки. Заготовители Пред.[седатель] сельхоз Т[оварищест]ва Бугаенко, Пред.[седатель] кооп. Т[оварищест]ва Духовный Кулаенко С. Колесник Як. Колесник Ан. Колянда Анд. Мачула Ф. Сова Роман.
12 ИЮНЯ
Пошел дождь из 10 часов вечера 11/VI до 12/VI до 9 часов утра вторично ишел дождь в 7м часов вечера хорош. И ещё наложено на 30 человек добавка хлебо-заготовки 600 пудов. Заберают скот и сельхоз. инвентарь.
20 ИЮНЯ
Бугаенко Золотарь В. Сова Роман и подводчик Овчаренко Яков под видом обыска самогона забрали хлеб у Бутенко Трофима Кондрат[овича]. И ещё у некоторых г-н тоже забрали.
16 ИЮЛЯ
Сельхоз Т-во контрактует озимые культура на 1930-й год. Правительство делает нажим на крестьянство чтобы перешло все крестьянство в колективы Созы Гуртки и тому подобные. А мое мнение что с этой политики нечиво не выйдет, а если бы дали крестьянину землю на отруб, без права продажи то он бы поднял урожайность 100 пуд. из десятины в среднем и был бы крестьянин богатый и в Государство было бы что давать, а бедноту всю организовать в колективы.
25 ИЮЛЯ
У Воскресенье ходил Кулаенко Степан по дядьках у которых есть гуси и уговаривал контрактовать, то мое мнение если будет и дальше такая политика на счет крестьянскаго хозяйства то страна наша погибла. Мы все подохнем с голоду как крестьяне а также и рабочие, если уже доходит до тово что скоро Кулаенки будут курей счупать какая из яйцом. Погода жаркая, был я дома, кое что по хозяйству работал, а Верка из Федором пахали под озим стерня из под вики.
4 АВГУСТА
Воскресенье. Косили косилкой пшеницу озимую ½ деятины поставили 3 копны 20 снопов. В этом году пшеница вымерзла по всей Украине даже и на опытных полях, только и уцелела на склонах и под посадкой. Вечером привез 1½ копны ячменя от Гайка.
6 ОКТЯБРЯ
Перерегистрировал книжки пайщиков. Хлебо-заготовку каждый день и красные обозы организуют и так ходют по дворах давай выполняй, положение крестьян очень тяжелое. 1е) хлебо-заг[отовка] 2) налог 3) страховка 4) Самообложение 5) Заем Индустриализации 6) добавление пая до 25 рублей 7) За землеустройство и все это должен до 1/I-30 расплотится, так что фатит ли терпения у крестьян и все даешь не разговаривай а если кто что сказал, то сичас же считают контр-революционером. Вечером у 8 часов все Правление сельхоз Тва и комсомол обгадувавали на собрание до сельхозу, приехало 2 представителя и начали говорить о хлебо-загот. и сказали что сейчас мы на военном положении по хлебо-заготовке, и мы Лебяжьевский с/с должны ещё вывесть 11тысячь и тогда в расчете. Киричек Ив. Анд. начал говорить что у нас уже нет хлеба и тому подоб. так Бугаенко ему сказал что в семье не без урода, в стаде не без барана а 10% должны сича же ночью вывесть на ково наложено и не довез а то если кто не вывезет то будут из хат выдворять и даже говорят что выселим в Сибирь и на Соловки.
7 ОКТЯБРЯ
Ходил предст[авитель] от Харькова из членом КНС и ЛКСМУ по дворам и принуждали здавать хлеб и я ему говорю что у меня всего хлеба 65 – 70 пуд. а он не верить и говорит не может быть я пообещал 5 пуд. и подписалсь на заем Индустриализации на 5 руб.
10 ОКТЯБРЯ
Ходили заготовители и комисия из г-н и вынуждали чтобы везли хлеб в сельхоз Тво или Е.П.О. Крестьянство уже стонет так-как при Золотой Орде.Были торги на имущество Моргуна Савелия. Если будет и дальше вестись такая политика, то когдабы не сорвалось тогда беда будет крестьянству они сами себя побьют потому что власть посеяла вражду между крестьянской темной массой.
19 ОКТЯБРЯ
С вечера 18го под 19е из 9 часов вечера собирали в сельхоз на выполнение озимыны 700 п. 2й участок и держали до 7ми часов утра. Народ ходит унылый вроде ожидает каких бедствий. Хлеб выкачали у мужиков увесь так что ожидай голоду. Само крестьянство не может защищать своих прав, так-как рабочий клас.
27 ОКТЯБРЯ
Была продажа имущества Совы Федора Логвиновича как 10% было продано все до основания, а семьи было сказано чтобы шли куда вгодно. Теперь мое мнение. Партия грубо ошибается отношении эти мер потому что делают этим самым подрыв авторитета в крестьянстве.

А ещё большая ошибка наших сельский организаций как то СОЗ и комнезамы. Комнезамы это люди те что ничуть не разбираются с положением и из пятилеткой потому что это только прошел один год из пятилетки а ещё четыре и за эти четыре года и им достанется тоже остаться без рубашки, а кое кому и без хаты, потому что уже не будет 10% а будуть смотреть кто хоть чуть дышит значит даеш, и это все нас доведет через нашу темноту и неорганизованность. Мы крестьянство не можем застоять своих прав и нас обдерут всех до одного, так-как веник по прутику.

Теперь в отношении 10%. Невжели эти люди такие враги что их Партия прямо осуждает на голодную смерть. Ведь когда Красная армия билась из Деникиным и Врангелем и брали в плен офицеров целыми полками и то всех не расстреливали и не рубили а отправляли в лагерь и кормили, а теперь ещё и служут на должностях, а темный крестьянин теперь стал для Партии самым опасным врагом контр-революционером.

Этой грубой и варварской постановой пропадет вся наша крестьянская пролитая кров за освобождение из под ига царя и помещиков потому что Партия хочет превратит все крестьянство в Комуну, чтобы он не был свободным а чтобы был всегда на чеку как красноармеец, а сами рабочие не хотят быть в Коммуне, а чтобы получать жалованье и расходовать на себя и из ево не спрашивай излишков.

ДЕКАБРЬ
Тепло во второй половине выпал снег. Хлебо-заготовка кончилась. Заготовили 57 тысяч место 43 тысячь.
30
ЯНВАРЬ
Началась мясозаготовка и был издан приказ что не имеет права не один гражданин резать не молодняк до 3х лет и свиней-кабанов весом не меньше 4хпудов а свиней маток совсем не резать, и началась запись в СОЗы говорят на собраниях что добровольно а на самом деле под самым большим давлением слова нельзя никому говорить, каждый день собрание только о СОЗах и Коллективах, люди ходят все как 1919 году ожидали Чечен и боялись что от прийдут и постреляют так и сичас как-бы чиво ожидают все смутные.
ФЕВРАЛЬ
Зима теплая часто ишел снег и ишел дождь. 4го в 9 часов вечера пришли комсомольцы и взяли у меня винтовку японску и 5 патронов а 6го был у Милиции на допросе. И все время идет запись в СОЗ делаем ясла и сводим лошадей в конюшни до места у ково 5 штук, у ково 10ть.
20 ФЕВРАЛЯ
Начался сбор денег задаток на тракторы мелиорацию пай в кооперацию так что комисия за комисией не дают покою ни днем ни ночью. Много крестьян отказуется от земли и уежают в Харьков потому, что в деревне жить не возможно зароботков нету а разные налоги и паи давай.
27 ИЛИ 28 ФЕВРАЛЯ
Убито Председателя СОЗа в Ново-бурлуцком вечером у окно убили два комсомольца. Но эти убийства к хорошому не приведуть потому что при убийствах где не находят убийцу страдает много безвинных людей тех что абсолютно не зная ничиво. Из Печенежского Района выслано 40 человек на ссылку.
1 АПРЕЛЯ
Индувидуальные хозяйства и те что подали заявление чтобы выписали из СОЗа не хотят ехать сеять и просють выдать им зерно и говорят что будем сеять каждый свою делянку. А в Бурлукскому тоже СОЗ разбежался и забрали все то имущество что было суспильнено. А до их приехала милиция и орестовала 5 человек под видом агитаторов и кулаков. А они арестовали 5 человек представителей и обезоружили их и держали у подвале 2 дня пока приехала милиция из Чугуева и начала рубать и разгонять население то что собралось на площади и до тех пор гнали пока всех загнали в реку Бурлук.
5 АПРЕЛЯ
У Лебяжьем ночью милиция орестовала 7 человек Ногтя Ф. Золотаря П. Четверика А. Ладыгину С. Чепигу С. Моргуна С. и отправили в Харьков.
20 АПРЕЛЯ
Пасха. В это день люди раньше веселились радовались а сичас все люди как будто всех удавило горе смутные разговляться нечем свиней если кто и зарезал то не больше 3 - 4 штуки на все село. Пасха была во всех житная и ячная за исключением у некоторых была полубелая и то совсем мало. Ночью под Пасху была поставлена карусель в саду около церкви из целью антирелигии но туда никто не пошел за исключением некоторых комсомольцев и выехали сеять СОЗовцы активисты и службовцы.
30 СЕНТЯБРЯ
Вечером Пред. С/с Роман Сова Мачула Фил. Танцура Матв. Овчаренко Сер. Моргун Ник. Лапченко Алексей Сорока Михей сучастием всего актива выгнали из хаты семью Золотаря Пав. Сав. И забрали все из хаты и из сундуков и под видом продажи сокцион. торгу забрали себе а хату и сарай на замок замкнули а вы куда хотить туда и йди.
23 октября
За это время из 1/IX-30 выплочено всех видов обложения как-то. Налогу – 1242 страховки 1313 самообложение 1242 на постройку тракторной станции при Рай Исполкоме 10 рублей и все эти налоги как грибы растуть не успеешь отмахиваться как от мух. Хлебо-заготовку давай чуть не каждый день комисия за комисией проверяют квитанции на зданный хлеб и по всех налогах. Словом жмут мужика до невозможности. Недаром С.Д.П. и другие партии говорили что будет вам земля без выкупа будете помнить, а мы не верили а теперь уже ясно как без выкупа. Хотя кровь и пролилась за землю но мы вже не рады ей, потому что нет власти рабочих и крестьян а власть ученаго класса, но прийдет время и этому всему будет конец терпение лопнет у мужика. 22/X была продажа имущества Цыганка Андрея.
28 октября
Вечером 27 ходили по десяткам по хлебо-заготовке, давай хлеб по контрактации душа с тебя вон. Из десятины середняк 23 пуда, малоимущий середняк 16 пудов, бедняк 12 пудов.
2 ноября
Актив села организовывал красный обоз для здачи хлебо-заготовки, фактически не организация была краснаго обоза, а насильная выкачка хлеба у крестьян и у тех крестьян кто больше здал уже а беднота отвезла не более 10 пудов и ноль внимания, как-будто их и не касается.
5 ноября
Ездили по улице и собирали кому сколько назначили я тоже набрал 20 кгр. и, как будто, уже выполнили хлебо-заготовку. Многие из женщин плакали потому что хлеба нефатит а они давай иначе и разговору не должно быть.
31
1-3 января
Сильный мороз градусов до 20ти из восточным ветром… Рабочие не получают жалованье уже 2 месяца и больше жизнь дорожает недовольство растет между рабочими. На крестьян большие налоги а именно я платил в 1930 году налогу 12 р. 42 коп. самооблажения 12 р. 45 коп. страховки 13 руб. 13 коп. эти все платежи я уплотил, теперь еще плоти на постройку тракторной станции 10 руб. та на мелиорацию 11 руб. но этого думаю, не плотит.
25 января
В сельсовете получено Распоряжение обложить население какое плотит сельхоз налог, то обложить еще 90%%, а кулацкие хозяйства 120%%. 25 вечером было собрание К.Н.С. нащет заготовки скота крупнаго 137 штук, мелкаго 40 шт. овец 35 шт. и свиней 40 шт.
7 февраля
Сельсовет разослал повестки чтобы каждый гражд. вез зерно трееровой и чтобы сыпать в общий амбар. Но селяне говорят что чистить будем, а сыпать не будем. Настроение в населения очень натянуто по отношению такой политики правительства. Налоги очень непосильны. 1й сельхоз. налог 2й страховка 3й самообложение 4й милиорация 5й) на постройку тракторной станции 6й уплата рабочим при землеустройстве 7й за землеустройство 8й Добавка страховки 25%% 9й добавочный налог еще 100%% до оклада сельхоз налога 10йзаем пятилетка в четыре года. Кроме того каждый день гоняют в отбуток дрова возить из лесу в Чугуев дрова рубать в школу больницу и в сельсовет, возить в Район чинов сельсовета и разных представителей и это все не дает жить селянам.
11-12 февраля
Мачула Филип Алекс. Колесник Иван Троф, Лапченко Матрена Демид. Цыганкова Мария Семен. Танцурина Елена забирали коров у тех г-н, коим было доведено мясо-заготовки до двору. Сколько было плачу в каждом дворе, потому что брали последнюю корову оставляя детей без капли молока, и нет никакой жалости к этим малюткам и этим слезам.
14-15 февраля
Тоже забирали коров и свиней а некоторые селяне сами приводили коров. Зима очень холодная все время восточный ветер и морозы до 20 и больше градусов.
16-17 февраля
Тоже забирали коров и свиней.
15 марта
Колянда Андрей Митрович пришел до Горгуля Игната Семеновича выбрал картошку из погреба, собрал зерно из гореща, вынес подушки и[з] хаты и сказал семье Горгуля чтобы до 4х часов не было вас тут а картошку и зерно отправил в С/совет.
16 марта
Мачула Филип Алексеев. и Танцура Матвей Никифор. выгнали из хаты семью Савелия Аксентьевича Моргуна.
21 марта
Роспродано хозяйства активом Ногтя Федора Филиповича, Кравченка Степана Федоровича, Четверика Ивана Радионовича и Деренька Ануфрия Климов. Продано клуни сараи столы стулья диваны табуретки коров забрали и пчел у Деренька 30ть колодок.
22 марта
Забрал Мачула Филип Алекс. и Чуев Антон Савельевич у Мягкаго Тихона Захарьевича посевное зерно и все какое было на чердаке за то что он отказался лезть на чердак до соседа и его Мягкаго отправили в милицию.
12 апреля
Пасха. Розговлялись пасхой и по 1му яичку съели а больше нечем не было потому что пятилетка все уничтожила то было своего мяса нету то можно было купить а теперь и днем с огнем мяса и сала не найдеш. С 11го на 12е ночью выпал снег так что Пасха была на снегу.
17 июня
Гонют возить лес из Печенежской дачи в Чугуев езда через Базалеевку дорога далека, а плата 8 рублей за кубо-метр. Аресты 10%-ков везде и в Совхозе в Харькове и по деревнях. Даже детей 14 и 15 летних и тех орестовуют и сажают. Допры переполнены даже на чердаках сидят орестованные под железной крышей летнего времени.
1 июля
Вечером были обыски у Горгуля Самойля и у Моргуна Савелия и целую ночь были сторожа око них.
2 июля
Рано утром посажали на подводы семьи Горгуля Игната жену его детей и невестку его сына жену Степана и Моргуна Савелия тоже всю семью и отправили на ст. Граково на выселку на север а ихних мужей отправили 1/VII-31 г. на ст. Граково из милицией а семейства отправляли актив и комсомол. Моргуна Михея Ив. и его семью, только воротили его отца старика годов 70.
20-22 июля
Косили ячмень наложили на гектару 12 копен 42 снопа снопы маленькие ячмень плохой, погода жаркая.
8 августа
Сельсовет забрал коров у селян 18 штук, сколько было плачу за коровами. Рознесено повестки некоторым мужикам на хлебо-заготовку от 150 пуд до 350 пуд.
17 сентября
Весь актив села ходил из двора в двор и у многих селян забирали хлеб оставляя пудов по 5 и 10 на семью.
18-19 сентября
Тоже самое что и 17 числа и повыгнали из хат Коваленка Леонтия Лапченка Николая Ногтя Ивана Демянова Ларіона Кравченка Карпа у Ногтя Ивана актив забрал даже и из сундука все и сундук забрал Чуев. Моргуна Леонтия Гр. Кравченка Трофима Ст.
1 декабря
Из 2го участка выполнило только человек 10ть по заготовке ходют наши бригады и из других с/с и буксирная бригада из Балаклея, и если кто и выполнил хлебо-заготовку то все равно идуть бригады и ищуть зерно щупом и в соломе в полове и где только они не ищут и забирают даже по 5-10ть фунтов курей груши масло сыр – и тогда варют в штабу и едят, кто что попал то и тянет у меня бригада была в хате и один из них украл гребешек частый и кусок мыла и такие штуки чуть не в каждой хате словом полнейшая анархия и произвол жалоб негде не принимают не в Районе не в Центре. Из хат выгоняют а все барахло из сундуков продают сокциону а хозяев выгоняют чут не голых, хлеб забрали и в Артелях колхозах и в Совхозах так что на весну сеять навряд-ли будет чим, лошадей селяне режут и едят почем попало а сколько лошадей бросают мужики в Харькове в Чугуеве и на дороге так что каждый день ходют безпризорные лошади по селу, не смотря на то что есть приказ Совнаркома и Вуцка но не что не помогает лошадей псують почем попало так что на весну останеца лошадей совсем мало. Даже посевной материял забрали скрость и в колхозах и в Совхозах.
32
январь
Призывал Балабай меня у штаб и опять давай хлеб а то все равно продадим имущество и тебя посодим как середняка не выполнившего хлебо-заготовку, а я ему отвечаю разве и то середняцкое хозяйство что даже не имеет плуга и бороны а он отвечает все равно бедняк и середняк, а хлеб давай. А у меня на сегодня осталось муки пуда 2½ или 3 та кукурузы в колосках мешка два а больш[е] нет никакого зерна и теперь я не знаю что будет дальше, а у многих крестьян уже совсем нету и куска хлеба а у Харькове хлеб печеный стоил 2 рубля 50 к. теперь уже 4 рубля.
2 января
Вечером опять призывали в штаб и опять говорит Балабай вези хлеб ты срывщик плана хлебо-заготовки иди и вези без никаких разговоров.
5 января
Явилась бригада смотрела в хате в клуне ширяла в солому и в полову. И заставили собрать кукурузу в кочанах и испуд ячменя, отвесть в штаб так я все это собрал и отвез в штаб. Если-бы знал я что будет такая хлебо-заготовка то лучше бы не сеял озимаго посева а отвез в хлебо-заготовку а у Бутенка Филипа забрали муку всю горох квасолю кукурузу а им нечиво неоставили.
6 января
Некаких особенностей не было. Свят вечер наверное не было и не будет таких вечеров. В этот вечер люди раньше веселились ожидая праздника, а сичас у многих нету хлеба детей из вечерей нету и по улице не было а мы ели борщ постный та кашу из буряковой юшкой и немного в ней груш.
7 января
Рождество в этот праздник раньшие годы приготовляли селяне хорошие обеды, холодное жаркое белые пироги из рисом и начинкой пиво водка. Словом было из чиво готовить потому что ¾ села резали свиней к празднику. А в этом году во всех даже и борщ был постный за исключением тех у ково конина была то ели мясо хотя конское. А у меня тоже был борщ постный.
8 января
Ходили бригады по селу.
9 января
Требовали меня в С/с и также всех г-н 2го уч. чтобы брали облигации.И каждому суют на 40 р. 30 – 20 бери душа с тебя вон. У меня спросил на сколько имееш облигаций 3го вырешальн. Я сказал что на 5 руб. он Предс. С/с, Мачула Ф. и Пред. Р.С.І. сказали должен узять на 35 р. а я говорю что у меня денег нету и за это Пред. Р.С.І. меня посадил в холодную да еще толкнул в плечи и выругался матерным словом говорит пойди прохолодись. Так – что жаловаца некому потому что Пред. Р.С.І. сам безвинно сажает и ему приходица жаловатся.
10-11 января
Ходют бригады по селу и забирают хлеб – зерно у ково найдут каждый день почти гоняют в отбудок.
10 февраля
Работал в Совхозе № 3. Обеду не варили только выдали хлеба по 190 гр. и ужина не было только кипятку согрели и в ково был сахар или конфекты, тот пил чай а то и с солью пили и выдали хлеба на ужин по 190 гр.
11 февраля
Не было завтрака и обеда один хлеб и кипяток на ужин кукурузяный кандер.
26 апреля
Все время гонют сеять но сеять нечим. Селяне какой и дома то хоронятся что бы не видел председатель а то как ково увидит, так и арестовует.
12 июня
Согласно постановления С.Н.К. о развертывании советской торговли, так что каждый колхозник и индувальный хозяин имеет право продавать все свои излишки как-то хлеб мясо птицу молочные продукты хлеб везуть на базар только одне спекулянты мясо тоже есть режуть крестьяне последний скот правда молочных продуктов много потому что каждый продает на кусок хлеба. А дожди идут часто так что 10 под 11е ишел всю ночь ливень вода ишла по улице в ½ аршина в меня можно в колодце достать рукой, жита по толоке очень хорошие, а пшеницы совсем почти нету.
2 августа
План хлебо-заготовки на Лебяжьевский С/с 42 тысячи, которых мы не всилах выполнить опять останемся и на этот год голодные да еще дужче чем в прошлом году, молоть теперь только из довідкой от С/с. С 1го/VIII и только по 30 фунтов на едока а на базаре в Чугуеве муки и печенаго хлеба уже не увидишь потому что милиция отберает. Лошадь средняя 800 рублей корова 1200 рублей коза 300 – 350 руб пчеляной мед 7 рублей кило, в этом году очень много меду.
10 августа
Получил налоговой лист на 42 р 02 коп. и получил кантрационную книжку на 53 пуда. С/с гонит всех женщин и девок на полку бураков в артели потом чтобы везли сено в Чугуев в лагерь, зерно на ст. Граково.
31 августа
Помолотил хлеб за это время от 10/VIII навеял жита 66 пудов, 16 пудов уже отвез хлебо-заготовки, за которые получил 14 руб. 33 коп., а если еще вывезть мне 37 пудов та посеять, то мне ничиво не останется для прокормления семьи.
17 октября
Посеяли жито Федору, погода сухая смотрел я на зерно какое посеяно уже 2 недели то оно пустило росток и так лежит если только дождя не будет то все посевы какие не взошли на верх погибнут потому что очень уже зерно истощало и как будто вже сохнет.
14 ноября
Началась хлебо-заготовка и началась продажа имущества тех крестьян которым доведен план хлебо-заг до двору продали Горгуля Самойла и Золотаря Фалимона погода стоить солнечная и морозная.
33
март
Открыли у Харькове по Харторгах хлебну продажу по комерческим ценам то коло каждаго магазина очереди людей от тысячи и до трех тысяч человек и стоят по целым суткам в очереди. А в селе план до двору на весений посев лес тоже навоз возить в поле и разные другие отбутки, налоги тоже мясо-заготовка тоже, а на почве голода из погребов выбирают все что попало бураки капусту картошку коров воруют словом тянут, что только можно и что попало. Дуплинат Герасим зарезал своего собаку и съел.
29 марта
Я приехал из Харькова и думаю уже больше не ехать потому что за месяц и на рубашку не заработаеш, жалованье в месяц 73 руб. 92 коп. а за завтрак в среднем рубль обед 80 коп. и ужин 40 копеек так что все жалованье идет на харчи. А дома люди ходют по полю и роют оставшие бураки в земли и тем кормлются а они мерзлые никуда не годные а их надо людям кушать. Дуплината Василия сын годов 20ти пошол за бураками да там и умер.
31 марта
В Бутенка Трофима Конд. на огороде подобрали Кихача Василя и отправили в больницу тоже умирает с голоду.
2 апреля
Люди едят из подсолнуха сердцевину сушут и толкуть и потом мешают из бураками и из половой и пекут коржи.
16 апреля
Пасха. Я был на работе в артели скородили а на селе людей и не видать, раньше было веселились люди качели гармони игры все возможные а сегодня везде уныние и голод. Розговлялись постным борщом, немного жареной картошки и молочная каша дала молока кума Манька. Калихочь Пилып забрал в яру мясо дохлой лошади перелитое карболкой и понес домой.
17 апреля
На сегодняшний день хоронить 11 душ умерших из голода.
30 апреля
Идут частые дожди и холодно посев производится очень слабо потому что зерна нету лошадей тоже нету а если у ково и есть лошадь то все равно она очень слабая так что и в бороне не выхаживает дня. Так что в этом году еще больше будет недосеву. А люди знай мрут так что в одну яму кладут душ по 6 потому что некому могилы копать. 27/IV Умер Бутенко Николай Федорович молодой парень 22 лет настоящий гвардеец большого роста красивый и пришлось умереть голодной смертью лиш потому что сельсовет не дал ему справки как сыну розкуркуленого отца а без справки негде на работу не примают а весной когда уже он совсем ослаб тогда и работа была но он не мог работать и пришлось ему умереть голодной смертью.
4 июня
Дожди идут все время и очень холодно все заросло бурьянами так что надо полоть но дожди не дают. Цены на хлеб печеный кило стоит 8 – 10 рублей, пшена стакан чайный 3 руб. масло коровье 18 – 20 рублей фунт молока литра 2 руб. 50 коп. и 3 рубля.
10 июня
Люди умерают голодной смертью как-то по станциях жел. дор. в Харькове на поле и некто не убирает. На пример Костенко Николай умер около Таганки уже целый месяц и некто не убрал трупа а каждый день мимо ездят командиры Красной армии. И нет дела некому что труп уже разложился что нельзя мимо идти.
28 июня
Дожди все время идут очень большие день и ночь, так что все остается невыполоно а люди знай мрут голодной смертью.
9 июля
Уже начинают срезать колосья жита и готовить кушать. И уже осудили 3 души за колосья и дали по 6 лет и по 8 годов лишения прав с высылкой в далекие табора.
15 июля
Умерла Мамаша в 11 часов вечера на 68 году жизни умерла по случаю недоедания.
16 июля
Разрешено косить жито у кого спелое. Охраняют красно-армейцы чтобы не срезали колосья а кого поймают так приводют в сельсовет.
29 июля
У нас на кирпичном заводе хлеба нету варют на завтрик жито а на обед борщ и жито с молоком и на ужин тоже жито. Словом кормит власть крестьян хуже нежели когда-то кормили люди свиней.
31 июля
В совхозе 1й Индустриальный сего числа рабочим выдано хлеба по 100 гр. на день та варили борщ а в перет давали хлеба по 800 гр. а варили овес словом кормлют как свиней да лошадей.
16 августа
Из рассказов очевидцев работавших на Полтавщине по уборке хлеба что там люди так вымерли, что в деревне нет ни одной живой души и у многих хатах вся семья лежит умерша трупы разложились и некому убирать.
34
8 апреля
Пасха. Разговлялись борщом постным. Но пасхи были хотя из житной муки но все-таки были а мяса сала и яиц не было.
15 апреля
Посев ранний кончен, сеют поздние культуры.
28 апреля
Начали цвесть сады очень стало тепло но дождя нету земля очень высохла так что кто и зна что и будет.
Нестор Білоус
7 октября, 1917 год
В октябре побеждает большевизм по всей России. Солдаты бросают фронт. Украина отделяется от России. В Киеве правит Украинская Центральная Рада в Петрограде правит Ленин и Троцкий.
май, 1918 год
В Киеве Укр. Центр. Раду разгоняют и хлеборобы ставлют гетмана Скоропадскаго. Германцы приходют в Лебяжье.
ноябрь, 1918 год
Наши союзники побеждают Германию и ея союзников. В Болгарии революция и Болгария просит миру. Турция тоже просит миру. В Австрии революция, император Карло отрекся от престола. Австрия просит миру. В Германии революция. Имп. Вильгельм отрекся от престола. Германия просит миру. В нас на Украине переворот. Петлюра берет власть в свои руки на Украине. В Печенеге берут власть большевики, от нас убегает управляющий и все служащие.
декабрь, 1918 год
К нам в Лебяжье приежают из Печенеги большевики и у нас власть переходит совету. Печенежские большевики арестов. упр. Русанова и Шаболтаса и увозют в Печенегу в штаб.
14 декабря, 1918 год
Лебяжье заним. Петлюровские войска до 12 часов дня а потом уходют на ст. Граково.
19 декабря, 1918 год
Большевики занимают город Чугуев.
15 ноября, 1920 год
Моболизация лошадей взято из Лебяжьего взято 8 штук. Ликвидация Петлюры закончена. Взято в плен 12000 3 бронепоезда 300 пулеметов 37 орудий остатки разоружены поляками. Захвачен в Керчи броневой дивизион с прислугой в составе 15 бронемашин 14 грузов. автомобилей 14 мотоциклеты захвачены арт. склады много орудий и пулемет. и более 9000 строев. казач. лошадей.
22 мая, 1929 год
Были перевыборы Кооп.[еративного] Т[оварищест]ва и меня не выбрал актив потому что считают как злостный элемент ведущий борьбу против классовой линии.
1 июня, 1929 год
Началась хлебозаготовка в порядке разверстки на 150 дворов более зажиточных наложено 6500 пуд. Если хлеба не оказывалось, то брали скот и сало и все что попадало под руки. Заготовители Пред.[седатель] сельхоз Т[оварищест]ва Бугаенко, Пред.[седатель] кооп. Т[оварищест]ва Духовный Кулаенко С. Колесник Як. Колесник Ан. Колянда Анд. Мачула Ф. Сова Роман.
12 июня, 1929 год
Пошел дождь из 10 часов вечера 11/VI до 12/VI до 9 часов утра вторично ишел дождь в 7м часов вечера хорош. И ещё наложено на 30 человек добавка хлебо-заготовки 600 пудов. Заберают скот и сельхоз. инвентарь.
20 июня, 1929 год
Бугаенко Золотарь В. Сова Роман и подводчик Овчаренко Яков под видом обыска самогона забрали хлеб у Бутенко Трофима Кондрат[овича]. И ещё у некоторых г-н тоже забрали.
16 июля, 1929 год
Сельхоз Т-во контрактует озимые культура на 1930-й год. Правительство делает нажим на крестьянство чтобы перешло все крестьянство в колективы Созы Гуртки и тому подобные. А мое мнение что с этой политики нечиво не выйдет, а если бы дали крестьянину землю на отруб, без права продажи то он бы поднял урожайность 100 пуд. из десятины в среднем и был бы крестьянин богатый и в Государство было бы что давать, а бедноту всю организовать в колективы.
25 июля, 1929 год
У Воскресенье ходил Кулаенко Степан по дядьках у которых есть гуси и уговаривал контрактовать, то мое мнение если будет и дальше такая политика на счет крестьянскаго хозяйства то страна наша погибла. Мы все подохнем с голоду как крестьяне а также и рабочие, если уже доходит до тово что скоро Кулаенки будут курей счупать какая из яйцом. Погода жаркая, был я дома, кое что по хозяйству работал, а Верка из Федором пахали под озим стерня из под вики.
4 августа, 1929 год
Воскресенье. Косили косилкой пшеницу озимую ½ деятины поставили 3 копны 20 снопов. В этом году пшеница вымерзла по всей Украине даже и на опытных полях, только и уцелела на склонах и под посадкой. Вечером привез 1½ копны ячменя от Гайка.
6 октября, 1929 год
Перерегистрировал книжки пайщиков. Хлебо-заготовку каждый день и красные обозы организуют и так ходют по дворах давай выполняй, положение крестьян очень тяжелое. 1е) хлебо-заг[отовка] 2) налог 3) страховка 4) Самообложение 5) Заем Индустриализации 6) добавление пая до 25 рублей 7) За землеустройство и все это должен до 1/I-30 расплотится, так что фатит ли терпения у крестьян и все даешь не разговаривай а если кто что сказал, то сичас же считают контр-революционером. Вечером у 8 часов все Правление сельхоз Тва и комсомол обгадувавали на собрание до сельхозу, приехало 2 представителя и начали говорить о хлебо-загот. и сказали что сейчас мы на военном положении по хлебо-заготовке, и мы Лебяжьевский с/с должны ещё вывесть 11тысячь и тогда в расчете. Киричек Ив. Анд. начал говорить что у нас уже нет хлеба и тому подоб. так Бугаенко ему сказал что в семье не без урода, в стаде не без барана а 10% должны сича же ночью вывесть на ково наложено и не довез а то если кто не вывезет то будут из хат выдворять и даже говорят что выселим в Сибирь и на Соловки.
7 октября, 1929 год
Ходил предст[авитель] от Харькова из членом КНС и ЛКСМУ по дворам и принуждали здавать хлеб и я ему говорю что у меня всего хлеба 65 – 70 пуд. а он не верить и говорит не может быть я пообещал 5 пуд. и подписалсь на заем Индустриализации на 5 руб.
10 октября, 1929 год
Ходили заготовители и комисия из г-н и вынуждали чтобы везли хлеб в сельхоз Тво или Е.П.О. Крестьянство уже стонет так-как при Золотой Орде.Были торги на имущество Моргуна Савелия. Если будет и дальше вестись такая политика, то когдабы не сорвалось тогда беда будет крестьянству они сами себя побьют потому что власть посеяла вражду между крестьянской темной массой.
19 октября, 1929 год
С вечера 18го под 19е из 9 часов вечера собирали в сельхоз на выполнение озимыны 700 п. 2й участок и держали до 7ми часов утра. Народ ходит унылый вроде ожидает каких бедствий. Хлеб выкачали у мужиков увесь так что ожидай голоду. Само крестьянство не может защищать своих прав, так-как рабочий клас.
27 октября, 1929 год
Была продажа имущества Совы Федора Логвиновича как 10% было продано все до основания, а семьи было сказано чтобы шли куда вгодно. Теперь мое мнение. Партия грубо ошибается отношении эти мер потому что делают этим самым подрыв авторитета в крестьянстве.

А ещё большая ошибка наших сельский организаций как то СОЗ и комнезамы. Комнезамы это люди те что ничуть не разбираются с положением и из пятилеткой потому что это только прошел один год из пятилетки а ещё четыре и за эти четыре года и им достанется тоже остаться без рубашки, а кое кому и без хаты, потому что уже не будет 10% а будуть смотреть кто хоть чуть дышит значит даеш, и это все нас доведет через нашу темноту и неорганизованность. Мы крестьянство не можем застоять своих прав и нас обдерут всех до одного, так-как веник по прутику.

Теперь в отношении 10%. Невжели эти люди такие враги что их Партия прямо осуждает на голодную смерть. Ведь когда Красная армия билась из Деникиным и Врангелем и брали в плен офицеров целыми полками и то всех не расстреливали и не рубили а отправляли в лагерь и кормили, а теперь ещё и служут на должностях, а темный крестьянин теперь стал для Партии самым опасным врагом контр-революционером.

Этой грубой и варварской постановой пропадет вся наша крестьянская пролитая кров за освобождение из под ига царя и помещиков потому что Партия хочет превратит все крестьянство в Комуну, чтобы он не был свободным а чтобы был всегда на чеку как красноармеец, а сами рабочие не хотят быть в Коммуне, а чтобы получать жалованье и расходовать на себя и из ево не спрашивай излишков.
декабрь, 1929 год
Тепло во второй половине выпал снег. Хлебо-заготовка кончилась. Заготовили 57 тысяч место 43 тысячь.
январь, 1930 год
Началась мясозаготовка и был издан приказ что не имеет права не один гражданин резать не молодняк до 3х лет и свиней-кабанов весом не меньше 4хпудов а свиней маток совсем не резать, и началась запись в СОЗы говорят на собраниях что добровольно а на самом деле под самым большим давлением слова нельзя никому говорить, каждый день собрание только о СОЗах и Коллективах, люди ходят все как 1919 году ожидали Чечен и боялись что от прийдут и постреляют так и сичас как-бы чиво ожидают все смутные.
февраль, 1930 год
Зима теплая часто ишел снег и ишел дождь. 4го в 9 часов вечера пришли комсомольцы и взяли у меня винтовку японску и 5 патронов а 6го был у Милиции на допросе. И все время идет запись в СОЗ делаем ясла и сводим лошадей в конюшни до места у ково 5 штук, у ково 10ть.
10 февраля, 1930 год
Начался сбор денег задаток на тракторы мелиорацию пай в кооперацию так что комисия за комисией не дают покою ни днем ни ночью. Много крестьян отказуется от земли и уежают в Харьков потому, что в деревне жить не возможно зароботков нету а разные налоги и паи давай.
27 или 28 февраля, 1930 год
Убито Председателя СОЗа в Ново-бурлуцком вечером у окно убили два комсомольца. Но эти убийства к хорошому не приведуть потому что при убийствах где не находят убийцу страдает много безвинных людей тех что абсолютно не зная ничиво. Из Печенежского Района выслано 40 человек на ссылку.
1 апреля, 1930 год
Индувидуальные хозяйства и те что подали заявление чтобы выписали из СОЗа не хотят ехать сеять и просють выдать им зерно и говорят что будем сеять каждый свою делянку. А в Бурлукскому тоже СОЗ разбежался и забрали все то имущество что было суспильнено. А до их приехала милиция и орестовала 5 человек под видом агитаторов и кулаков. А они арестовали 5 человек представителей и обезоружили их и держали у подвале 2 дня пока приехала милиция из Чугуева и начала рубать и разгонять население то что собралось на площади и до тех пор гнали пока всех загнали в реку Бурлук.
5 апреля, 1930 год
У Лебяжьем ночью милиция орестовала 7 человек Ногтя Ф. Золотаря П. Четверика А. Ладыгину С. Чепигу С. Моргуна С. и отправили в Харьков.
20 апреля, 1930 год
Пасха. В это день люди раньше веселились радовались а сичас все люди как будто всех удавило горе смутные разговляться нечем свиней если кто и зарезал то не больше 3 - 4 штуки на все село. Пасха была во всех житная и ячная за исключением у некоторых была полубелая и то совсем мало. Ночью под Пасху была поставлена карусель в саду около церкви из целью антирелигии но туда никто не пошел за исключением некоторых комсомольцев и выехали сеять СОЗовцы активисты и службовцы.
30 сентября, 1930 год
Вечером Пред. С/с Роман Сова Мачула Фил. Танцура Матв. Овчаренко Сер. Моргун Ник. Лапченко Алексей Сорока Михей сучастием всего актива выгнали из хаты семью Золотаря Пав. Сав. И забрали все из хаты и из сундуков и под видом продажи сокцион. торгу забрали себе а хату и сарай на замок замкнули а вы куда хотить туда и йди.
23 октября, 1930 год
За это время из 1/IX-30 выплочено всех видов обложения как-то. Налогу – 1242 страховки 1313 самообложение 1242 на постройку тракторной станции при Рай Исполкоме 10 рублей и все эти налоги как грибы растуть не успеешь отмахиваться как от мух. Хлебо-заготовку давай чуть не каждый день комисия за комисией проверяют квитанции на зданный хлеб и по всех налогах. Словом жмут мужика до невозможности. Недаром С.Д.П. и другие партии говорили что будет вам земля без выкупа будете помнить, а мы не верили а теперь уже ясно как без выкупа. Хотя кровь и пролилась за землю но мы вже не рады ей, потому что нет власти рабочих и крестьян а власть ученаго класса, но прийдет время и этому всему будет конец терпение лопнет у мужика. 22/X была продажа имущества Цыганка Андрея.
28 октября, 1930 год
Вечером 27 ходили по десяткам по хлебо-заготовке, давай хлеб по контрактации душа с тебя вон. Из десятины середняк 23 пуда, малоимущий середняк 16 пудов, бедняк 12 пудов.
2 ноября, 1930 год
Актив села организовывал красный обоз для здачи хлебо-заготовки, фактически не организация была краснаго обоза, а насильная выкачка хлеба у крестьян и у тех крестьян кто больше здал уже а беднота отвезла не более 10 пудов и ноль внимания, как-будто их и не касается.
5 ноября, 1930 год
Ездили по улице и собирали кому сколько назначили я тоже набрал 20 кгр. и, как будто, уже выполнили хлебо-заготовку. Многие из женщин плакали потому что хлеба нефатит а они давай иначе и разговору не должно быть.
1-3 января, 1931 год
Сильный мороз градусов до 20ти из восточным ветром… Рабочие не получают жалованье уже 2 месяца и больше жизнь дорожает недовольство растет между рабочими. На крестьян большие налоги а именно я платил в 1930 году налогу 12 р. 42 коп. самооблажения 12 р. 45 коп. страховки 13 руб. 13 коп. эти все платежи я уплотил, теперь еще плоти на постройку тракторной станции 10 руб. та на мелиорацию 11 руб. но этого думаю, не плотит.
25 января, 1931 год
В сельсовете получено Распоряжение обложить население какое плотит сельхоз налог, то обложить еще 90%%, а кулацкие хозяйства 120%%. 25 вечером было собрание К.Н.С. нащет заготовки скота крупнаго 137 штук, мелкаго 40 шт. овец 35 шт. и свиней 40 шт.
7 февраля, 1931 год
Сельсовет разослал повестки чтобы каждый гражд. вез зерно трееровой и чтобы сыпать в общий амбар. Но селяне говорят что чистить будем, а сыпать не будем. Настроение в населения очень натянуто по отношению такой политики правительства. Налоги очень непосильны. 1й сельхоз. налог 2й страховка 3й самообложение 4й милиорация 5й) на постройку тракторной станции 6й уплата рабочим при землеустройстве 7й за землеустройство 8й Добавка страховки 25%% 9й добавочный налог еще 100%% до оклада сельхоз налога 10йзаем пятилетка в четыре года. Кроме того каждый день гоняют в отбуток дрова возить из лесу в Чугуев дрова рубать в школу больницу и в сельсовет, возить в Район чинов сельсовета и разных представителей и это все не дает жить селянам.
11-12 февраля, 1931 год
Мачула Филип Алекс. Колесник Иван Троф, Лапченко Матрена Демид. Цыганкова Мария Семен. Танцурина Елена забирали коров у тех г-н, коим было доведено мясо-заготовки до двору. Сколько было плачу в каждом дворе, потому что брали последнюю корову оставляя детей без капли молока, и нет никакой жалости к этим малюткам и этим слезам.
14-15 февраля, 1931 год
Тоже забирали коров и свиней а некоторые селяне сами приводили коров. Зима очень холодная все время восточный ветер и морозы до 20 и больше градусов.
16-17 февраля, 1931 год
Тоже забирали коров и свиней.
15 марта, 1931 год
Колянда Андрей Митрович пришел до Горгуля Игната Семеновича выбрал картошку из погреба, собрал зерно из гореща, вынес подушки и[з] хаты и сказал семье Горгуля чтобы до 4х часов не было вас тут а картошку и зерно отправил в С/совет.
16 марта, 1931 год
Мачула Филип Алексеев. и Танцура Матвей Никифор. выгнали из хаты семью Савелия Аксентьевича Моргуна.
21 марта, 1931 год
Роспродано хозяйства активом Ногтя Федора Филиповича, Кравченка Степана Федоровича, Четверика Ивана Радионовича и Деренька Ануфрия Климов. Продано клуни сараи столы стулья диваны табуретки коров забрали и пчел у Деренька 30ть колодок.
22 марта, 1931 год
Забрал Мачула Филип Алекс. и Чуев Антон Савельевич у Мягкаго Тихона Захарьевича посевное зерно и все какое было на чердаке за то что он отказался лезть на чердак до соседа и его Мягкаго отправили в милицию.
12 апреля, 1931 год
Пасха. Розговлялись пасхой и по 1му яичку съели а больше нечем не было потому что пятилетка все уничтожила то было своего мяса нету то можно было купить а теперь и днем с огнем мяса и сала не найдеш. С 11го на 12е ночью выпал снег так что Пасха была на снегу.
17 июня, 1931 год
Гонют возить лес из Печенежской дачи в Чугуев езда через Базалеевку дорога далека, а плата 8 рублей за кубо-метр. Аресты 10%-ков везде и в Совхозе в Харькове и по деревнях. Даже детей 14 и 15 летних и тех орестовуют и сажают. Допры переполнены даже на чердаках сидят орестованные под железной крышей летнего времени.
1 июля, 1931 год
Вечером были обыски у Горгуля Самойля и у Моргуна Савелия и целую ночь были сторожа око них.
2 июля, 1931 год
Рано утром посажали на подводы семьи Горгуля Игната жену его детей и невестку его сына жену Степана и Моргуна Савелия тоже всю семью и отправили на ст. Граково на выселку на север а ихних мужей отправили 1/VII-31 г. на ст. Граково из милицией а семейства отправляли актив и комсомол. Моргуна Михея Ив. и его семью, только воротили его отца старика годов 70.
20-22 июля, 1931 год
Косили ячмень наложили на гектару 12 копен 42 снопа снопы маленькие ячмень плохой, погода жаркая.
8 августа, 1931 год
Сельсовет забрал коров у селян 18 штук, сколько было плачу за коровами. Рознесено повестки некоторым мужикам на хлебо-заготовку от 150 пуд до 350 пуд.
17 сентября, 1931 год
Весь актив села ходил из двора в двор и у многих селян забирали хлеб оставляя пудов по 5 и 10 на семью.
18-19 сентября, 1931 год
Тоже самое что и 17 числа и повыгнали из хат Коваленка Леонтия Лапченка Николая Ногтя Ивана Демянова Ларіона Кравченка Карпа у Ногтя Ивана актив забрал даже и из сундука все и сундук забрал Чуев. Моргуна Леонтия Гр. Кравченка Трофима Ст.
1 декабря, 1931 год
Из 2го участка выполнило только человек 10ть по заготовке ходют наши бригады и из других с/с и буксирная бригада из Балаклея, и если кто и выполнил хлебо-заготовку то все равно идуть бригады и ищуть зерно щупом и в соломе в полове и где только они не ищут и забирают даже по 5-10ть фунтов курей груши масло сыр – и тогда варют в штабу и едят, кто что попал то и тянет у меня бригада была в хате и один из них украл гребешек частый и кусок мыла и такие штуки чуть не в каждой хате словом полнейшая анархия и произвол жалоб негде не принимают не в Районе не в Центре. Из хат выгоняют а все барахло из сундуков продают сокциону а хозяев выгоняют чут не голых, хлеб забрали и в Артелях колхозах и в Совхозах так что на весну сеять навряд-ли будет чим, лошадей селяне режут и едят почем попало а сколько лошадей бросают мужики в Харькове в Чугуеве и на дороге так что каждый день ходют безпризорные лошади по селу, не смотря на то что есть приказ Совнаркома и Вуцка но не что не помогает лошадей псують почем попало так что на весну останеца лошадей совсем мало. Даже посевной материял забрали скрость и в колхозах и в Совхозах.
январь, 1932 год
Призывал Балабай меня у штаб и опять давай хлеб а то все равно продадим имущество и тебя посодим как середняка не выполнившего хлебо-заготовку, а я ему отвечаю разве и то середняцкое хозяйство что даже не имеет плуга и бороны а он отвечает все равно бедняк и середняк, а хлеб давай. А у меня на сегодня осталось муки пуда 2½ или 3 та кукурузы в колосках мешка два а больш[е] нет никакого зерна и теперь я не знаю что будет дальше, а у многих крестьян уже совсем нету и куска хлеба а у Харькове хлеб печеный стоил 2 рубля 50 к. теперь уже 4 рубля.
2 января, 1932 год
Вечером опять призывали в штаб и опять говорит Балабай вези хлеб ты срывщик плана хлебо-заготовки иди и вези без никаких разговоров.
5 января, 1932 год
Явилась бригада смотрела в хате в клуне ширяла в солому и в полову. И заставили собрать кукурузу в кочанах и испуд ячменя, отвесть в штаб так я все это собрал и отвез в штаб. Если-бы знал я что будет такая хлебо-заготовка то лучше бы не сеял озимаго посева а отвез в хлебо-заготовку а у Бутенка Филипа забрали муку всю горох квасолю кукурузу а им нечиво неоставили.
6 января, 1932 год
Некаких особенностей не было. Свят вечер наверное не было и не будет таких вечеров. В этот вечер люди раньше веселились ожидая праздника, а сичас у многих нету хлеба детей из вечерей нету и по улице не было а мы ели борщ постный та кашу из буряковой юшкой и немного в ней груш.
7 января, 1932 год
Рождество в этот праздник раньшие годы приготовляли селяне хорошие обеды, холодное жаркое белые пироги из рисом и начинкой пиво водка. Словом было из чиво готовить потому что ¾ села резали свиней к празднику. А в этом году во всех даже и борщ был постный за исключением тех у ково конина была то ели мясо хотя конское. А у меня тоже был борщ постный.
8 января, 1932 год
Ходили бригады по селу.
9 января, 1932 год
Требовали меня в С/с и также всех г-н 2го уч. чтобы брали облигации.И каждому суют на 40 р. 30 – 20 бери душа с тебя вон. У меня спросил на сколько имееш облигаций 3го вырешальн. Я сказал что на 5 руб. он Предс. С/с, Мачула Ф. и Пред. Р.С.І. сказали должен узять на 35 р. а я говорю что у меня денег нету и за это Пред. Р.С.І. меня посадил в холодную да еще толкнул в плечи и выругался матерным словом говорит пойди прохолодись. Так – что жаловаца некому потому что Пред. Р.С.І. сам безвинно сажает и ему приходица жаловатся.
10-11 января, 1932 год
Ходют бригады по селу и забирают хлеб – зерно у ково найдут каждый день почти гоняют в отбудок.
10 февраля, 1932 год
Работал в Совхозе № 3. Обеду не варили только выдали хлеба по 190 гр. и ужина не было только кипятку согрели и в ково был сахар или конфекты, тот пил чай а то и с солью пили и выдали хлеба на ужин по 190 гр.
11 февраля, 1932 год
Не было завтрака и обеда один хлеб и кипяток на ужин кукурузяный кандер.
26 апреля, 1932 год
Все время гонют сеять но сеять нечим. Селяне какой и дома то хоронятся что бы не видел председатель а то как ково увидит, так и арестовует.
12 июня, 1932 год
Согласно постановления С.Н.К. о развертывании советской торговли, так что каждый колхозник и индувальный хозяин имеет право продавать все свои излишки как-то хлеб мясо птицу молочные продукты хлеб везуть на базар только одне спекулянты мясо тоже есть режуть крестьяне последний скот правда молочных продуктов много потому что каждый продает на кусок хлеба. А дожди идут часто так что 10 под 11е ишел всю ночь ливень вода ишла по улице в ½ аршина в меня можно в колодце достать рукой, жита по толоке очень хорошие, а пшеницы совсем почти нету.
2 августа, 1932 год
План хлебо-заготовки на Лебяжьевский С/с 42 тысячи, которых мы не всилах выполнить опять останемся и на этот год голодные да еще дужче чем в прошлом году, молоть теперь только из довідкой от С/с. С 1го/VIII и только по 30 фунтов на едока а на базаре в Чугуеве муки и печенаго хлеба уже не увидишь потому что милиция отберает. Лошадь средняя 800 рублей корова 1200 рублей коза 300 – 350 руб пчеляной мед 7 рублей кило, в этом году очень много меду.
10 августа, 1932 год
Получил налоговой лист на 42 р 02 коп. и получил кантрационную книжку на 53 пуда. С/с гонит всех женщин и девок на полку бураков в артели потом чтобы везли сено в Чугуев в лагерь, зерно на ст. Граково.
31 августа, 1932 год
Помолотил хлеб за это время от 10/VIII навеял жита 66 пудов, 16 пудов уже отвез хлебо-заготовки, за которые получил 14 руб. 33 коп., а если еще вывезть мне 37 пудов та посеять, то мне ничиво не останется для прокормления семьи.
17 октября, 1932 год
Посеяли жито Федору, погода сухая смотрел я на зерно какое посеяно уже 2 недели то оно пустило росток и так лежит если только дождя не будет то все посевы какие не взошли на верх погибнут потому что очень уже зерно истощало и как будто вже сохнет.
14 ноября, 1932 год
Началась хлебо-заготовка и началась продажа имущества тех крестьян которым доведен план хлебо-заг до двору продали Горгуля Самойла и Золотаря Фалимона погода стоить солнечная и морозная.
март, 1933 год
Открыли у Харькове по Харторгах хлебну продажу по комерческим ценам то коло каждаго магазина очереди людей от тысячи и до трех тысяч человек и стоят по целым суткам в очереди. А в селе план до двору на весений посев лес тоже навоз возить в поле и разные другие отбутки, налоги тоже мясо-заготовка тоже, а на почве голода из погребов выбирают все что попало бураки капусту картошку коров воруют словом тянут, что только можно и что попало. Дуплинат Герасим зарезал своего собаку и съел.
29 марта, 1933 год
Я приехал из Харькова и думаю уже больше не ехать потому что за месяц и на рубашку не заработаеш, жалованье в месяц 73 руб. 92 коп. а за завтрак в среднем рубль обед 80 коп. и ужин 40 копеек так что все жалованье идет на харчи. А дома люди ходют по полю и роют оставшие бураки в земли и тем кормлются а они мерзлые никуда не годные а их надо людям кушать. Дуплината Василия сын годов 20ти пошол за бураками да там и умер.
31 марта, 1933 год
В Бутенка Трофима Конд. на огороде подобрали Кихача Василя и отправили в больницу тоже умирает с голоду.
2 апреля, 1933 год
Люди едят из подсолнуха сердцевину сушут и толкуть и потом мешают из бураками и из половой и пекут коржи.
16 апреля, 1933 год
Пасха. Я был на работе в артели скородили а на селе людей и не видать, раньше было веселились люди качели гармони игры все возможные а сегодня везде уныние и голод. Розговлялись постным борщом, немного жареной картошки и молочная каша дала молока кума Манька. Калихочь Пилып забрал в яру мясо дохлой лошади перелитое карболкой и понес домой.
17 апреля, 1933 год
На сегодняшний день хоронить 11 душ умерших из голода.
30 апреля, 1933 год
Идут частые дожди и холодно посев производится очень слабо потому что зерна нету лошадей тоже нету а если у ково и есть лошадь то все равно она очень слабая так что и в бороне не выхаживает дня. Так что в этом году еще больше будет недосеву. А люди знай мрут так что в одну яму кладут душ по 6 потому что некому могилы копать. 27/IV Умер Бутенко Николай Федорович молодой парень 22 лет настоящий гвардеец большого роста красивый и пришлось умереть голодной смертью лиш потому что сельсовет не дал ему справки как сыну розкуркуленого отца а без справки негде на работу не примают а весной когда уже он совсем ослаб тогда и работа была но он не мог работать и пришлось ему умереть голодной смертью.
4 июня, 1933 год
Дожди идут все время и очень холодно все заросло бурьянами так что надо полоть но дожди не дают. Цены на хлеб печеный кило стоит 8 – 10 рублей, пшена стакан чайный 3 руб. масло коровье 18 – 20 рублей фунт молока литра 2 руб. 50 коп. и 3 рубля.
10 июня, 1933 год
Люди умерают голодной смертью как-то по станциях жел. дор. в Харькове на поле и некто не убирает. На пример Костенко Николай умер около Таганки уже целый месяц и некто не убрал трупа а каждый день мимо ездят командиры Красной армии. И нет дела некому что труп уже разложился что нельзя мимо идти.
28 июня, 1933 год
Дожди все время идут очень большие день и ночь, так что все остается невыполоно а люди знай мрут голодной смертью.
9 июля, 1933 год
Уже начинают срезать колосья жита и готовить кушать. И уже осудили 3 души за колосья и дали по 6 лет и по 8 годов лишения прав с высылкой в далекие табора.
15 июля, 1933 год
Умерла Мамаша в 11 часов вечера на 68 году жизни умерла по случаю недоедания.
16 июля, 1933 год
Разрешено косить жито у кого спелое. Охраняют красно-армейцы чтобы не срезали колосья а кого поймают так приводют в сельсовет.
29 июля, 1933 год
У нас на кирпичном заводе хлеба нету варют на завтрик жито а на обед борщ и жито с молоком и на ужин тоже жито. Словом кормит власть крестьян хуже нежели когда-то кормили люди свиней.
31 июля, 1933 год
В совхозе 1й Индустриальный сего числа рабочим выдано хлеба по 100 гр. на день та варили борщ а в перет давали хлеба по 800 гр. а варили овес словом кормлют как свиней да лошадей.
16 августа, 1933 год
Из рассказов очевидцев работавших на Полтавщине по уборке хлеба что там люди так вымерли, что в деревне нет ни одной живой души и у многих хатах вся семья лежит умерша трупы разложились и некому убирать.
8 апреля, 1934 год
Пасха. Разговлялись борщом постным. Но пасхи были хотя из житной муки но все-таки были а мяса сала и яиц не было.
28 апреля, 1934 год
Начали цвесть сады очень стало тепло но дождя нету земля очень высохла так что кто и зна что и будет.
МИ ПАМ'ЯТАЄМО
МИ ПАМ'ЯТАЄМО
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: